Средната цена на сделките със земеделски земи в България през миналата година достига 1 428 лв./дка, което е ръст от 21.6% спрямо 2021 г. При наема и арендата средната цена на декар ниви достига 63 лв., което е с 21.2% повече спрямо 2021 г.

Гласувайте: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

Повишението е отчетено и в шестте статистически района на страната, съобщават от Националния статистически институт. 

За същия период средната цена на сделките с постоянно затревени площи - естествени и изкуствени ливади, мери и пасища достига 369 лв./дка, което е увеличение спрямо предходната година с 15%.

И през 2022 г. най-висока е цената на земеделските земи в Североизточен регион – 2043 лв./дка, което е лесно обяснимо с факта, че там попада част от Добруджа. В Северозападния район цената на сделките с ниви достига 1 525 лв./да, което е ръст от 18.8%. В Северния централен район средната цена е 1 575 лв./дка, формирайки увеличение от 23.5%, в Югоизточния район поскъпването е със 17% до 1 096 лв./дка.

Символичен ръст отчитат в Южния централен район - 643 лв./дка и 3% увеличение, а в Югозападния район поскъпването е едва 0.7% до 705 лв./дка. 

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 63 лв., което е с 21.2% повече спрямо 2021 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 26 лв. и запазва цената си спрямо предходната година.

Най-високи ренти дават в Североизточния регион – 93 лв./дка.  

През 2022 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 93 лв., като спрямо 2021 г. увeличението е с 16.3%. Най-висок ръст – над 30% има в  Югоизточния район и в Южния централен район.