Цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление със 7.3%, спрямо миналата година. В растениевъдството те са по-ниски с 8.7%, а в животновъдството - с 1.6%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
Спрямо същото тримесечие на 2013 г. по-ниски са цените на меката пшеница - с 3.2%, на царевицата - с 8.9%, на ечемика - със 17.4%, на слънчогледа - с 3.8%, на картофите - с 25.3%, на черешите - с 12.1%, и на ягодите - с 9.3%. В животновъдството по-ниски са цените на домашните птици - с 16.6%, и на яйцата - с 2.3%.
 
По-ниски спрямо 2013 г. са цените през третото тримесечие на 2014 г. на меката пшеница - с  10.6%, на царевицата - с 12.7%, на ечемика - с 20.1%, и на слънчогледа - с 9.3%. В  животновъдството по-ниски са цените на свинете - с 2.1%, на домашните птици - със 7.4%, и на яйцата - с 8.8%.
 
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2014 г. е с 1.3% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3.1% спрямо 2013 година. Спрямо съответното тримесечие на 2013 г. индексът на цените на препаратите за растителна защита през третото тримесечие на 2014 г. се понижава с 3.3%, на ветеринарномедицинските продукти - с 0.7%, и на фуражите - с 3.2%.
 
Същата тенденция се наблюдава и спрямо 2013 г. - индексът на цените на минералните торове през третото тримесечие на 2014 г. е по-нисък с 13.3%, на препаратите за растителна защита - с 2.8%, на ветеринарномедицинските продукти - с 5.9%, и на фуражите - със 7.1%.
 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!