За едно десетилетие площите за производството на соя в ЕС са се утроили. Въпреки това богатата реколта е само капка в морето. Тя покрива едва 15% от потреблението на вътрешния пазар, което основно е необходимо за изхранването на животни. В ЕС на годишна база се консумират около 16 млн. тона соя. 85% от тях са внос, съобщава германският сайт Agrarheute. 

Какво очаква цените на пшеницата през 2024?

Въпреки не точно идеалните климатични условия за земеделие, 2023 г. ще остане в историята с ръст на производството на соя, което достига 2,7 млн. тона. Площите растат и ще продължи да бъде така и занапред, смятат експерти. В Германия конкретно е събрана най-голямата реколта досега. Това поставя страната на осмо място сред производителите. 

По данни на Американския департамент по земеделие (USDA) световното производство на соя тази година ще бъде около 400 млн. тона. Европейската комисия на свой ред оценява, че общото местно годишно търсене на растителни протеини е 27 млн. тона, от които 93% са необходими за храна за животни и по-малко от 1% за консумация от човека. През последните години ЕС се опитва да запълни недостига на местни протеини, като същевременно намалява вноса. Ето защо ЕК разработи стратегия за растителни протеини, за да намали зависимостта на Европа от вноса на протеини от чужбина, повечето от които идват от Бразилия, Аржентина (брашно), САЩ и отскоро Украйна.

Към днешна дата в няколко държави-членки има въведени програми за подпомагане на културите със смесени резултати. Това са Франция, Белгия, Австрия, Унгария и Словакия. Пазарни наблюдатели от USDA казват, че настоящите най-големи предизвикателства пред разширяването на площите ще бъдат сушите и горещите вълни. Настоящите прогнози сочат по-нататъшно увеличаване на площите за отглеждане на соя и производителността в Централна Европа. За разлика от това южноевропейското производство става все по-зависимо от напояването.

Със стабилни площи за отглеждане Италия ще продължи да бъде най-важният производител на соя в ЕС, следвана от Франция, Румъния и Австрия. Увеличаването на площите се дължи на комбинация от фактори, включително: високите изкупни цени на вносната соя, нарастващото търсене на местна соя без ГМО и високите цени на торовете. Най-важните доставчици на соя за ЕС тази година са САЩ, Бразилия, Украйна и Канада. Бразилия и Аржентина са най-важните доставчици на соев шрот. ВИЖТЕ ОЩЕ:

Търговия: Цените на зърното падат до 6-месечно дъно

Украинските фермери задържат слънчогледа в очакване на по-високи цени

Цените на рапицата паднаха под критичните 400 евро/т