Пролетният сезон свършва и се задава лятото, а стопани от равнинните части на Северозападна България вече са притеснени от липсата на валежи със стопанско значение.

Министър Танева: Има данни за 100% пропаднали площи заради сушата

„Явно и това лято ще започне като сухото през 2019 г. Цяла пролет чакахме дъжд, а такъв, какъвто е нужен, така и не падна след онзи сняг, който валя в края на март”, коментира Веселин Василев, който отглежда царевица.

Той е третирал масивите с хербицид още на трети лист, както е редно, но се притеснява, защото знае, че един от сериозните неблагоприятни фактори за действието му е засушаването.

„При мен нещата също са сериозни с липсата на валежи”, потвърждава Тодор Тодоров, който живее в Предбалкана.

Той отглежда масиви с люцерна и въпреки дъждуването, което прави, не успява да компенсира липсата на истински валеж.

„Единственото ми и то частично спасение е да се правя на Господ с помпите и да осигурявам, макар и трудно необходимата влага на насажденията си, защото почвата се е напукала много, а е известно, че тази култура не понася дълги засушавания”, полушеговито, полусериозно обяснява той.

Според стопаните, ако сега не паднат обилни валежи, а лятото се окаже толкова сухо, колкото предходното през 2019 г., те за пореден път ще претърпят сериозни загуби въпреки усилията, които полагат.