Аграрният министър Десислава Танева съобщи, че областните дирекции „Земеделие“ в страната извършват обследвания на площите с есенници, като на места последиците от сушата са тежки.

Фермер: Златен дъжд в Добруджа, но беше много малко

Има данни за 100 % пропаднали площи вследствие на суша, особено в Североизточна България. В общ план и проценти това няма да окаже влияние върху баланса на страната като нетен износител. Ние запазваме позиция като износител на значителни количества зърна, които пак ще бъдат налични за износ“, каза Десислава Танева по време на брифинг в Министерския съвет.

Министърът подчерта, че страната ни има достатъчно зърнени запаси, за да бъде гарантирано продовлствието. Какво е положението с пшеницата в Добруджа, се очаква да стане ясно около 22 май.

Десислава Танева: „За тази година ще отчетем високи стойности на износ на пшеница и на слънчоглед.“

За сезонните работници за прибиране на реколтата министърът припомни, че земеделските производителите ще могат да наемат безработни лица, които получават по такъв начин ще получават двоен доход - за труда си и като обезщетение за безработица или социални помощи.

„Това ще може да става с договор за определена работа по прибиране на реколтата и за повече от един ден, за да им платят според договореното. По този начин безработните няма да изгубят правото си на обезщетение“, поясни Десислава Танева.

Тя призова стопаните да заявяват необходимост от работници в Бюрата по труда.

Гроздопроизводителите ще бъдат подпомогнати с 1 млн. лв. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., допълни министър Танева. Тя поясни, че е предвидено извънредно прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“.

„Максималната помощ, която гроздопоизводителите могат да получат, е 303 лв. на дка, като тази сума обезщетява загубата на приходи от обичаен добив на винено грозде. Обирането на гроздовете, преди да са узрели и получаването на практика на нулев добив от съответната площ, намалява риска засегнатите от кризата гроздопроизводители да се окажат в неизгодна пазарна позиция“, обясни Десислава Танева.

Финансовата помощ ще компенсира тези загуби и ще осигури доход, който да гарантира на гроздопроизводителите икономическа жизнеспособност занапред.