И тази година сушата не подмина земеделските стопани. Много по-ниски добиви отчитат стопаните в цялата страна, но и не само. В чужбина ситуацията също не е по-различна.

Ниски добиви отчитат стопаните в Североозапада

Проф. д-р Таня Шефер от Университета за приложни науки Fachhochschule Südwestfalen в Германия дава идея как земеделските стопани могат да се справят със сушата.

През последните три години сушата постави големи предизвикателства пред обработваемите култури. Подобни аномалии ще се наблюдават все по-често и по-често заради изменението на климата, пише AgrarHeute. Д-р Шефер обяснява как обработваемото земеделие може да работи в едно по-топло и сухо бъдеще.

Според нея ключът е в диверсификацията.

Днешните култури са по-приспособими към сухото време, убедена е Шефер. 

“В бъдеще ефективната, широкообхватна коренова система ще бъде още по-важна. По-дебели листа или по-дълги сенки също помагат на растенията да се справят с по-сухи условия”, обяснява експертът.

Тя препоръчва и различни сеитбообръщения - дълбоко вкоренените и плитко вкоренените култури трябва да се редуват, за да се размести добре горния почвен слой и така да се използва водата на повърхността. 

Стопани от Северозапада: Колкото и да вали от тук нататък, няма да помогне

Според нея обхватът на културите ще се разшири в бъдеще. Ще бъдат добавени култури, адаптирани към по-топъл и сух климат. В Германия скоро очакват да бъдат представени нови сортове слънчоглед, които да са по-устойчиви на подобни климатични аномалии.

Диверсификацията в България заляга в настоящата Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г.

Мачуганов: Преработката на люцерна добавя стойност на стопанството

Диверсификацията на културите у нас включва изискване за отглеждане на няколко различни култури в стопанството, с цел избягване на монокултурното производство. Прилага се при стопанства с размер на обработваемата земя над 10 хектара.

Какво представлява?

- Стопанства с обработваема земя между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат поне 2 култури, като основната култура да не заема повече от 75% от общата обработваема площ;

- Стопанства с обработваема земя над 30 ха следва да имат поне 3 култури. Основната култура да не заема повече от 75% от обработваемата площ. Двете основни култури не трябва да заемат повече от 95% от обработваемата земя.

Земеделци от Добруджа: Искаме обявяване на форсмажорна година!

Изключения от изискването за диверсификация на културите:  
- Когато повече от 75 % от обработваемата земя е оставена под угар и/или се използва за производство на трева и тревни фуражи, при условие, че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

- Когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ или ориз, при условие че оставащата обработваема земя не надхвърля 30 хектара;

- Установения праг за основна култура не се прилага, когато повече от 75% от обработваемата е под угар или е заета с треви или тревни фуражи, в този случай оставащата обработваема земя не заема повече от 75% от нея.

Ако стопанството отговаря на тези условия, земеделските стопани, имат право да кандидатстват по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).