Супермаркети продават хранителни стоки, които можем да определим буквално като местни. Това е така, защото креативните предприемачи са затворили кръга като произвеждат храна на покрива на сградите си, където се помещават магазините им.
Някои от многобройните примери затова са белгийският супермаркет Boondael и френският Carrefour.
 
 
И двата магазина акцентират върху широко пространство на покрива на магазините си, посветено на отглеждането на свежа земеделска продукция. 
 
Белгийският супермаркет например залага половината от покривното пространство да бъде заделени за оранжерия. Докато дугата половина позволява на магазина да култивира зеленчуци на открито. По този начин, когато времето не позволява използване на откритото пространство върху покрива, магазинът може да продължи да отглежда зеленчуци в оранжерията.
 
Зеленчуците, отгледани върху покрива на супермаркета, ще се продават в магазина на по-ниска цена, отколкото биологичната продукция, която се предлага там. Въпреки, че на теория продукцията, която ще се отглежда върху магазина, може да бъде описана като биологична, чисто технически тя няма да може да получи етикет за органичен зеленчук, защото „не се отглежда директно в естествена почва, а върху покрив“, според супермаркета.