Настояваме за субсидия на бройка кошер, а по държавната помощ de minimis да имаме плащане всяка година и то да бъде приравнено поне с плащането на бройка овца, предлага дългогодишният пчелар Динко Динев, който е член на УС на общинско пчеларско сдружение „Пчелица – НЗ 1901“. 

Готови ли сте за проверки на пасищата?

Той и неговите колеги от Новозагорско са категорични, че трябва да има и подпомагане за услугата опрашване, като бъде регламентирано как да се осъществи взаимодействието между земеделци и пчелари.

„Много са начините, по които това може да стане. Дори може да бъде със задължителен характер. Когато културите са медоносни, опрашването може да бъде обвързано с договор с пчеларя, като земеделецът плати част от парите, които ще получи за тази култура“, обяснява Динев.

Относно Националната програма по пчеларство той посочва някои нейни недостатъци. Един от тях засяга физикохимичния анализ на пчелния мед по мярка Г. По условие инвестицията трябва да бъде направена до 31 юли на текущата година, което означава, че могат да се изследват само пролетните медове и слънчогледовият букет, но дори и той може още да не е узрял за вадене до 20-22 юли.

А интересните медове за търговците, като магарешки бодил, японска акация, памуков, ливаден (без съдържание на слънчоглед), балкански, люцерна, втората ръка на горския мед и много други се добиват доста по-късно от тази дата.

„От ДФЗ аргументират еднаквия срок за извършване на инвестицията, за да нямало „едно напред, друго назад“, но могат да се направят следните промени: да се платят предварително анализите на лабораториите, за да се подават заявки за плащане по едно и също време за всички мерки, но готовите протоколи от анализа да се покажат пред Разплащателната агенция до 1 октомври на текущата година; или да се допускат за анализ къснолетни и есенни медове от предходната реколта“, предлага Динко Динев.

Какво друго тревожи пчеларите, вижте във ВИДЕОТО.