Сегашният режим, уреждащ ползването на пустеещи площи, известни на популярен език като "бели петна", е противоконституционен. Това твърди Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ).

Костадин Костадинов: "Белите петна" са в полза на малките собственици

Регламентът на "белите петна" е въведен преди години като временно решение, което да позволи земеделското ползване на терени с неуточнена собственост, както и на такива, чиито притежатели не се интересуват от тях или по различни причини площите остават дълго време извън обработка.

Според тази уредба собствениците на земеделски земи подават всяка година декларация, с която заявяват какво ще правят с тях - дали ще ги обработват сами, или са сключили договор с друг земеделски стопанин.

Много хора обаче живеят в големите градове, далече от наследствените си площи, а парцелите им са малки - по 5-10 дка. За тях не е изгодно да пътуват и да се занимават с административните подробности около уреждане на споразумения с арендатори. Същевременно, ако те заявят, че сами ще обработват земята си, са длъжни да го направят или подлежат на санкция от държавата.

Самото подаване на декларациите също е свързано с посещение на място на земеделските служби, отговорни за района, в който се намират земите. Поради тези причини хората често предпочитат да не подават декларации, което автоматично поставя имотите им в статут на "бели петна".

"Не са толкова много собствениците, които са извън страната и не желаят да си отдават земята. Има много хора, които искат, но поради далечните отстояния и малките ренти отказват да инвестират време в подписване на договори за отдаването й", казва Стайков.

Тази уредба вече е постигнала целите си и следва да бъде заменена от нормативни текстове, които да дадат правно основание за ползването на пустеещите земеделски площи, смята той.

"Никъде в Европа не съществува терминът "бяло петно". Това е един вид изземване на земята от законните и притежатели. Частната собственост е неприкосновена. В българските закони всичко е много ясно и правилно записано, само трябва да се спазват", обяснява председателят на асоциацията.

орехова_градина_104204

Освен, че сега действащият регламент ощетява собствениците на земеделски земи като позволява разпореждане с имотите им без тяхното съгласие и ги обезщетява със занижени ренти, ползвателите на парцелите им не носят никаква отговорност за тях и за качеството, в което ги връщат, убеден е Стайков.

"Земята се използва на максимум, с най-малко възможни средства. Никой не полага усилия, като за собствена земя. А тя отслабва все повече. Ако стане разлив на гориво или се запали, собственикът е този, който носи отговорност по Конституция. Земята е актив, който не се произвежда и под определени сантиметри е собственост на държавата и сме длъжни да я опазваме", казва още Стайков.

Земеделците, които обработват пустеещите терени не искат да инвестират дългосрочно, защото според режима на "белите петна" имат право да ги ползват само за година. Това прави невъзможна и употребата на тази земя за трайни насаждения.

Възможно е също собствениците на земеделска земя да искат да я оставят да си "почине" и затова да не я декларират. Подобни практики все по-често намират смисъл и в зелените мерки, които се въвеждат от Европейския съюз. Режимът на "белите петна" обачене оставя такава опция.

Едно решение е режимът да се замени с поземлени банки, смята председателят на БАСЗЗ. Собствениците на земеделски земи ще могат да депозират имотите си в тях, сключвайки договор с банката и да заявят за колко време искат да ги отдадат.

Площите ще се уедряват и заедно с площите на държавата, ако тя управлява тези структури, ще могат да се отдават на търг. Тази уредба ще позволи дългосрочно ползване на парцелите, както и въвеждане на клауза за опазването им. Така ще се акумулира земя и ще могат да се привлекат инвеститори.

"Очакваме нов програмен период на Общата селскостопанска политика. Има достатъчно време да се изработи нещо, което е добро за всички. Поземлените банки ще улеснят процедурата", добави Стайков.

Там, където все пак остане непотърсена земя, за нея ще се акумулира данък. След определен давностен период на натрупване на задължения, парцелите могат да се обявяват на търг или да остават в полза на държавата, доразвива тезата си председателят на БАСЗЗ.

Разрешаването на проблема с "белите петна" и създаването на правнооснован регламент за пустеещите площи ще бъде от полза за всички, уверен е той.

Тази стъпка ще бъде благоприятна за както за собствениците на земя, чиито интереси ще бъдат защитени, така и за земеделците, които искат да инвестират в развитието на стопанствата си. Валидните договори ще ги защитават от действията на недобронамерени ползватели, които търсят начини да придобият право на ползване върху земеделски земи с цел злоупотреба със субсидии.

"Това е начинът да вървим напред, защото все повече изисквания има от Европа за ползването на субсидии. Имаме около две години да се изясни цялата рамка и да се защити интензивното земеделие. Където има проблеми, те са недобронамерени, не на земеделци, които искат да развиват стопанство", каза още Стайков.

Той отрече ползвателите на "бели петна" да могат да ги придобиват по давност, каквито твърдения се появиха наскоро. Според него придобиването по давност е друг проблем, който се свързва с фалшивите договори.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Стайко Стайков: Законът за земята трябва да се отложи

До 31 юли собствениците на ниви казват какво искат да правят с тях

Вижте проекта за нов Закон за земята!