Животновъди от едно землище не може да заявят ползване на свободни пасища и ливади в съседно землище, макар че Законът за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) позволява това.

Проектозаконът за земеделските земи отблизо - ренти, комасация, договори

Фермери съобщиха на Агри.БГ за проблема, като подчертаха, че е важно бързо да се намери решение, тъй като до края на този месец те трябва да са готови със споразуменията за ползване.

От това зависи дали реално съществуващите животни в стадата ще имат достатъчно паша през следващата година, а също така и дали животновъдите ще получат субсидии за тези терени по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Пресцентърът на аграрното министерство изпрати на Агри.БГ виждане как ще бъде решен проблемът.

Ето информацията, която получихме от министерството:

„Проблемът, коментиран в статията „Животновъди питат: Защо пасища потъват между две букви на закона?“, е изчистен в предложения нов Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

В проекта на ЗСПЗЗ, процедурата за създаване на пасища, мери и ливади (ПМЛ) е разписана по нов начин в Глава седма „Създаване на масиви за ползване на земеделски земи“, раздел IV „Масиви за ползване на пасища, мери и ливади“, чл. 100 – чл. 111. С това от една страна се цели избягване на възможността за различно тълкуване и прилагане, а от друга – да се създават по-големи масиви от ПМЛ във всички землища.

До участие в процедурата ще се допускат всички собственици и ползватели на ПМЛ в землището. 
Предвидено е т. нар. „имоти – бели петна“ да се разпределят само между животновъдите – собственици и ползватели с животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).        

Към момента проектът на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗХГ. Срокът за подаване на бележки и коментари е до 5 декември 2019 г.“

Животновъдите са наясно, че промяната в закона изисква време, а сроковете за сключване на споразуменията за ползване изтичат след броени дни.

Агри.БГ ще потърси от министерството допълнителна информация какви мерки се предвиждат, така че стадата на реалните фермери наистина да получат достъп свободните пасища през следващата година.