Министерството на земеделието обяви, че обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 г. ще бъде обновен с данни от актуално заснемане от въздуха, както и с информацията, събрана при теренни проверки.

Фермери викат неволята: Правят клипове как се чертае в СЕУ

През месец юли ще стартира самолетно заснемане за обновяване на цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната. То ще обхване изцяло или частично областите Кюстендил, Перник, София град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Това съобщи днес аграрното министерство.

Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с високотехнологични цифрови камери, осигуряващи необходимото качество на получената цифрова ортофотокарта.

В резултат на дешифрацията - разчитане, на новата цифрова ортофотокарта и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки, проведени през годината, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020 г.

За теренните проверки се предвижда да стартират през месец август, уточниха от ведомството.

Днес бе подписан нов договор за обновяване на цифрова ортофотокарта на страната чрез самолетно заснемане за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели между Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и „ЕВРО ГЕО СЕНС 2019“ ДЗЗД.

Договорът предвижда поетапно заснемане на цялата страна за период от три години, до 2022 г. включително, по около една трета от страната на година.