Аграрното министерство е готово с предложения за промяна на изискуемите количества и месо и мляко за нуждите на обвързаната подкрепа. Те ще се обсъждат с животновъдния бранш през следващата седмица. 

Четете още: Новата държавна помощ: Какво се изисква от фермерите?


Това стана ясно от думите на Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието и храните по време на земеделския форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“, който се провежда с медийната подкрепа на Агри.БГ. 

На база млечната продуктивност на породите животни, включени в развъдни програми, промените предвиждат следното: 

  • Млечни крави в развъдни програми – от 4 000 кг на 4 200 кг
  • Млечни крави от застрашени от изчезване породи – от 2 000 кг на 2100 кг
  • Млечни крави, стокови (без породи) – от 2 000 кг на 2100 кг

Промени при месодайните породи в необходимите количества животни за реализация за обвързаното подпомагане:

  • Месодайни крави в развъдни програми – от 0.4 животни на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
  • Месодайни крави от застрашени от изчезване породи – от .025 животни на 0.4 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца
  • Месодайни крави, стокови(без породи) – от 0.3 на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца.

При биволите в развъдни програми, промените предвиждат изискуемите количества мляко да се променят от 400 кг на 420 кг, съобщи още Стоянова. 

Овце и кози в развъдни програми от породи за мляко промените предвиждат следното: 

За овце – най-малко 100 кг мляко за овца-майка;

За кози – най-малко 250 кг мляко за коза-майка.

При овцете и козите в развъдни програми от породите за месо е необходима реализацията на:

1 бр. агне/яре (родени в стопанството) на допустимо за подпомагане животно.

Породите овце и кози, застрашени от изчезване, заглавието на интервенцията се променя на: „Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от местни породи, включени в развъдни програми“, и е необходима реализацията на:

най-малко 40 кг мляко от овца-майка / 60 кг. мляко от коза-майка или 0,25 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg