Една от болните теми на овцевъдите е вносът на агнешко месо, който се засилва по време на великденските празници. По думите на Симеон Караколев – съпредседател на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), вносът на румънско агнешко вече е минимизиран, защото в момента те имат значително по-добър пазар от нашия. 

Годишната среща на НОКА: Стопани питат, експерти отговарят

Остава обаче проблемът с вноса на агнешко месо от съседна Македония. Дори в Министерството на земеделието е постъпило питане от бранша дали е възможно да се преразгледа споразумението, сключено с Македония по отношение на количествата.

„След анализ стигнахме до извода, че внесените количества – 80 тона, не са толкова много и няма такава преса на пазара, за да може да искаме отваряне на предпазна клауза. Още повече, че споразумението с Македония е по-широко. То касае и растениевъдството. И когато ние изнасяме за там нещо, трябва все пак да отчитаме и това, което влиза в страната“, обясни Силвия Василева от Дирекция „Животновъдство“.

По време на годишната среща на НОКА, която се проведе край Варна, стопаните зададоха въпроса с вноса на агнешко от гледна точка на контрола на внасяното месо.

„Апелирам ръководството на Министерството по някакъв начин да бъде засилен контролът. Имаше случаи на липсваща или неясна маркировка. Дадох аналог, че ако при една проверка във фермата овцата е със счупен индикатор, фермерът подлежи на санкция. А когато трупът е с неясна идентификация, няма никаква санкция. Нека има равнопоставеност между двата казуса“, апелира Симеон Караколев.

Според него ако не се вземат мерки с македонското агнешко, догодина ще влязат над 100 тона. 

„И сега 80 тона не са малко, това са 7000 агнета. Догодина очакваме количеството да е по две. Техните цени са с 20% по-ниски от пазарните в България. Никой не бяга от 20% бърза печалба за едни десет дена“, коментира съпредседателят на НОКА.

В края на дискусията между експерти и стопани от Министерството на земеделието увериха, че ще проверят как може да се затегне контролът.

„Записвам си и ще го сложим като изискване към онзи пакет за контрол например към мандрите, за да може да има такива проверки“, увери за финал Силвия Василева.