Достъп на производителите, независимо от размера на стопанството им, до събирателни центрове за подготовка на плодове и зеленчуци за пазара, беше част от политиката за развитие на сектора, заявена от агроминистъра Кирил Вътев в началото на мандата му. Каква е ситуацията в тази посока след по-малко от година?

Кирил Вътев на АГРА: Поредицата от кризи не е лишила от оптимизъм и ентусиазъм земеделските производители

Първо, възможност за реализирането на тази политика се появи по направление от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) - Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. В периода 24 октомври – 22 декември 2023 г. се проведе прием на предложения за инвестиции по процедурата.

В началото на 2024 г. заместник-министър Александър Йоцев съобщи пред Агри.БГ, че има кандидати и е обнадежден, че бюджетът (15 млн. лв.) ще бъде усвоен, а проектите следва да бъдат реализирани до 30 юни 2025 г. По думите му тези центрове ще са в особена подкрепа за малките и средни производители, които не могат иначе да си позволят такова оборудване и бази, а освен това „идеята е да се създадат такива центрове, които да станат естествена среда за сдружаване и коопериране на производителите”, допълни зам.-министърът.

През втората половина на февруари 2024 г. земеделският министър даде повече информация за тези проекти от парламентарната трибуна. Стана ясно, че са постъпили 40 предложения, които обхващат голяма част от територията на страната, където се отглеждат плодове и зеленчуци.

Заявената безвъзмездна финансова помощ по тях обаче надхвърля бюджета на процедурата и достига до 27 млн. лв. общо.

„В случай че въз основа на оценката на административната допустимост се констатира недостатъчен бюджет за финансиране на всички постъпили проекти, които са получили точки, надхвърлящи минималния брой съгласно критериите за оценка, МЗХ в качеството си на структура за наблюдение и докладване на НПВУ може да предприеме действия с цел преразпределяне на бюджет за финансиране на одобрени проекти, за които не е наличен бюджет, увери Кирил Вътев.

Той обърна внимание и на центровете на групите и организациите на производители в сектор „Плодове и зеленчуци”, които с помощта на европейското финансиране са изградили бази за съхранение на продукция, произведена от техни членове, събирателни пунктове и инфраструктура за логистични дейности. Тези съоръжения са достъпни само за земеделски производители, членове на организации. 

Девет групи на производители са направили инвестиции в бази и в изграждане на хладилни помещения, основно в областите Плевен, Русе и Бургас. Общо изградените бази и хладилни съоръжения са на 9 групи на производители, които вече са организации на производители. 

Понастоящем три организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” изпълняват оперативни програми, по които интерес е проявен само за оборудване на бази в областите Пловдив и Силистра. Базите са функциониращи и се ползват от членовете на организациите. 

По-голямата част от базите за подготовка на продукция за пазара са разположени в Южна България – 16 броя, от които 10 са в област Пловдив. В Северна България има три бази, в областите Монтана, Русе и Велико Търново”, информира агроминистърът.

На финал той подчерта, че към момента няма изградени бази на групи на производители и организации на производители в сектор „Мляко и млечни продукти”.