Местни вериги са готови да изкупят 26,5 тона домати и 27 тона краставици от български производители. Това обяви директорът на ОДБХ д-р Петко Митев по време на онлайн брифинг след заседание на Областния кризисен щаб, съобщи Марица.БГ.

Правителството: Промяна в постановлението за веригите, глоби до 50 хил. лв.

Представителите на местни търговски вериги на територията на област Пазарджик са били запознати с указанията за прилагане на помощта de minimis. С нея ще се компенсират част от разходите за транспорт, логистика, сортиране, почистване, опаковки и други, свързани с последваща реализация на  оранжерийна продукция.

"Поискахме от представителите на веригите да уточнят количествата, които биха могли да изкупят от местни производители - домати, краставици и пипер, и да предлагат в своята търговска мрежа. Очакваните изкупни количества са около 26,5 тона домати и 27 тона краставици", съобщи д-р Митев.

Веригите, проявили интерес, са шест локални, като сред тях няма такива, на които седалищата се намират на територията на други области.

Те могат да получат подпомагане de minimis с единична ставка в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер. В калкулирането на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид. 

Подкрепата е за локални търговски вериги, които ще предлагат на крайния потребител зеленчуци оранжерийно производство.

Проведени са разговори и с производители на оранжерийна продукция. В кампанията могат да участват само фермери, заявили участие в схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, които са допуснати за подпомагане.

Списъкът на тези земеделски стопани е публикуван  на сайта на ДФ "Земеделие". Негов допълнен вариант с логистична и комуникативна информация е предоставен на търговските вериги, за да може да се осъществи пряка връзка между производителите и търговците.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Постановлението за веригите: Ще ни накаже ли Европа?

Производител: Не предпочитам да работя с търговските вериги

Субсидиите за фермерите - без промяна до края на 2022 г.?