Комисията по Земеделие и развитие на селските райони към ЕП проведе дистанционно заседание, на което гласува предложението на ЕК за Преходен регламент за ОСП. 

Предложение: Пари от следващата ОСП - помощ по мярка COVID-19

Този преходен регламент би трябвало да гарантира, че прилагането на настоящите правила продължава и че няма да има прекъсване на плащанията за земеделските производители. Идеята е да се осигури плавен преход към новия програмен период на ОСП и възможност за сектора да се адаптира. 

„В гласуваната позиция с колегите настояхме за запазване на настоящите нива на финансиране на селското стопанство и отхвърлихме предложенията, целящи намаляване на бюджета“, сподели евродепутатът Атидже Алиева-Вели. 

По думите й е постигнат успех в полза на важни за България позиции, а именно:

•    запазването на схемата за преходната национална помощ за периода на преходния регламент;
•    намаляване на конкурентните различия между земеделските производители в държавите членки;
•    запазването на компенсаторно плащане за бенефициенти, които са отпаднали от обхвата за необлагодетелствани райони;
•    продължаване на вътрешната конвергенция по отношение на директните плащанията и през преходния период. 

Броени гласове обаче не са достигнали, за да бъде одобрено предложеното продължаване и на външното сближаване, т.е. за изравняване на размера на директните плащания между държавите членки.

По време на заседанието на земеделската комисия към ЕП е гласувана и предпазна мярка, която да даде възможност за удължаване на срока на преходния период, ако първоначално предвиденият срок от една година се окаже недостатъчен.

„Така, ако предложението за регламент относно МФР за 2021-2027 и предложението за регламент относно Стратегическите планове не са приети и публикувани в Официален вестник на ЕС до 30 октомври 2020 г., преходният период ще бъде продължен до 31 декември 2022 г.“, добави българският евродепутат.

Следващата стъпка е пленарно гласуване и преговори със Съвета по предложението за Преходен регламент за ОСП, като Алиева-Вели изрази надежда, че важните за България позиции ще бъдат подкрепени отново.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.