Правителство прие промени в Постановление № 70 за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на България в търговските обекти, които са вериги от магазини, съобщи информационната служба на Министерския съвет.

Министърът: Мярка Covid-19 ще бъде консултирана с бранша

Търговски вериги с 10 и повече търговски обекта в страната се задължават да предлагат регионална продукция, допълниха от пресслужбата.

Изменението, прието днес, привежда Постановлението в съответствие с текста на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Става дума за определението за търговски вериги, както и за контрола за изпълнение на разпоредбите на постановлението.

Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За неспазване на изискванията на постановлението се налагат санкции, съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

При нарушение се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв., при повторно нарушение - от 30 000 лв. до 50 000 лв.

Както Агри.БГ писа, Постановление № 70 въведе изискване местата за продажба на регионални храни да бъдат с площ, която е достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти. Те трябва да са обозначени по подходящ начин - да се вижда, че предлаганите продукти са местно производство.

На тези места трябва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители.

Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Регионални производители са производители или групи, организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област.

За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София - област, както и област Пловдив.

Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.