Необходимо е държавата да създаде оптимални условия за отглеждането на Източнобалканската свиня и реализацията й на пазара. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на среща с Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня. 

Обвързано подпомагане - дяволът е в детайлите

Заради Африканската чума по свинете (АЧС) е затруднено пасищното отглеждане на съществуващите четири стада от 400 животни. Ето защо бе възложено на Изпълнителната агенция по горите да потърси терени за отглеждане на източнобалкански свине, където могат да се издигнат ограждения.

Георги Събев: „Да се проучи чуждестранния опит, в частност на Унгария, Испания и Португалия, за запазване уникалността на редките породи.“

По време на срещата бяха обсъдиха и теми, свързани с опазване на генетичния фонд на породата, начините на отглеждане, райониране и изисквания към обектите, търговията с животни за разплод и животни за клане. Ще се търсят и начини за популяризиране на породата и продуктите от нея както у нас, така и в Европейския съюз.