Ще бъде изготвен анализ, за да не се допуска разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС), стана ясно по време на среща между земеделския зам.-министър Крум Неделков и представители на свиневъдния сектор. 

Стилиян Гребеничарски: България е на 9-о място по внос на свинско месо от ЕС за 2020 г.

Този анализ ще бъде възложен на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

От прессофиса на земеделското министерство съобщават още, че всички участници са се обединили около мнението, че са нужни превантивни мерки и то чрез засилване на контрола върху личните стопанства тип заден двор и върху популацията на дивата свиня.

Браншовиците предложиха държавната помощ за хуманно отношение към свинете да се прилага и през следващия програмен период до 2027 г. 

Според тях е необходимо да се ускори процесът по сключване на договори по мярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. 

Тяхно е и предложението да се предвиди подпомагане за сектора в Националния план за възстановяване и устойчивост. 

По време на срещата беше обсъден въпросът за отваряне на пазара към трети страни.