От години земеделските производители настояват да не плащат данъци върху субсидиите, които получават. 

В редица страни членки на Европейския съюз (ЕС) субсидиите се третират като необлагаем доход, но у нас те са част от облагаемите приходи на земеделците.

Стопаните у нас вярват, че паричната помощ, която получават чрез директните плащания и някои от мерките на Програмата за развитие на селските райони не са допълнение към дохода, а помощ и именно заради това, не бива да се облагат с данъци. 

Данъчното облагане на земеделските субсидии у нас зависи от това дали те са платени на ферми юридически лица, или на регистрирани земеделски производители физически лица. Ако помощта е преведена на юридическо лице, тя се отчита като приход. Данък ще бъде начислен единствено в случай, че дружеството отчете печалба.
 
За разлика от фирмите, физическите лица не водят счетоводство за своите приходи и разходи, те не формират печалба и по закон се облагат доходите им, а не печалбата им. 
 
Преди да се начислят 10% плосък данък върху доходите на фермерите, те имат право да си приспадат нормативно-признати разходи. Земеделските стопани - физически лица и ЕТ, които произвеждат непреработена продукция, приспадат 60% от общия си доход, като нормативно-признати разходи. Стопаните, които произвеждат преработена продукция, приспадат 40% от общия си доход, като необходими разходи.

Тези дни народни представители внесоха предложение за изменение на два закона, за да се промени това. 

В документа с предложените промени е записано:

“Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиранане на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.”

Данъчното облекчение се изразява в намаляване на сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв. 

Всъщност всичко това трябва да отбележим, че е на теория. Дори в Комисията по земеделие в Народното събрание да приемат промените, това няма да е финалът. 

“Водещата комисия е Финансовата. Води се от ДПС с председател Петър Чобанов. От него зависи. На теория е възможно за две седмици да мине през зала на 2 четения. Засега имаме разбиране от негова страна”, това каза председателят на аграрната комисия Росен Костурков в отговор на въпроса ни дали въобще предложените от него и колегите му промени ще стигнат до гласуване в пленарната зала.

Заседанието на Комисията по земеделие е днес, но в дневния ред на Комисията по бюджет и финанси за тази седмица не фигурира разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 48-354-01-4. 

Очаквайте целия разговор с Росен Костурков в Агри.БГ.