Вчера – в полунощ, приключи крайният срок за подаване на коригиращите декларации към националната агенция за приходите. Земеделските производители, които не бяха подали верни данни в декларациите си имаха възможност да подадат нови. 
 
 
В началото на месец септември от приходната агенция обявиха, че 120 млн. лв. доход от субсидии не е бил деклариран от 50 000 земеделски производители в цялата страна. 
 
Наложи се от НАП да напомнят, че данъци се дължат върху всички субсидии и дори пусна специална брошура, с която да се обясни кой и в какъв размер дължи данъци върху тези пари
 
Санкцията за неподадена декларация от друга страна е до 500 лв., но това е само по отношение на годишната данъчна декларация. 
 
 
В цялата суматоха от тази новина се появи и логична дискусия - Трябва ли да се плащат данъци върху субсидиите?
 
За мнение потърсихме и нашите читатели. 
Според 65.12% от всички над 1015 отговорили, субсидиите не бива да се облагат с данъци, защото те не са доход, а помощ за земеделските производители. 
 
Други 20.39 на сто от отговорилите на анкетата смятат, че върху субсидиите не бива да се плащат данъци, защото парите са дошли от Европа и са за земеделие, а след това държавата ги разпределя в други сектори. 
 
4.43 процента от участниците в анкетата са посочили като отговор, че не бива да има облагане с данъци,  защото така се намалява участието на националния бюджет, което нарушава принципа на пропорционалност. 
 
От друга страна близо 6 процента са отговорили положително на въпроса. Според тях е редно и правилно да има облагане на този вид плащания. 
Според 2.76 на сто от отговорилите, парите от субсидии трябва да се облагат с данъци, но събраното от държавата трябва да се влага в борба с градушките и климатичните проблеми, от които земеделските производители са пряко зависими.