България ще прилага новият регламент за освобождаване  от задължението да се оставя земеделска земя под угар през 2024 г. Страната ни изпрати нотификация до Европейската комисия във вторник. 

Четете още: След дерогацията за ДЗЕС 8: Всички други интервенции остават в сила

 

Темата за изпълнението на т.нар. ДЗЕС 8 беше акцент в дискусиите по време на земеделския форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“, който се провежда с медийната подкрепа на Агри.БГ. 

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) представляват набор от европейски стандарти, познати и като „условност“. Тяхното прилагане допринася за опазване и подобряване на околната среда и климата. Земеделските стопани следва да спазват изискванията на тези стандарти в своите стопанства, за да получат финансово подпомагане по съответните интервенции на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

 

Как ще се прилага изключението, създадено от Европейската комисия за 2024 г. беше разяснено от Аделина Стоянова, директор на дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието. 

По отношение на дерогацията за угар се предвиждат два варианта.

Единият е използване на азотофиксиращи култури, при чието засяване те се посочват като основна култура. Реколтата от азотофиксиращите култури може да се прибере и реализира, стана ясно от думите на Аделина Стоянова.

Предстои дирекция „Растениевъдство“, която е водеща по стандартите да уточни дали върху азотофиксиращите култури могат да се прилагат препарати за растителна защита. 

Четете още: В България няма да се оставя земеделска земя под угар през 2024 г.

 

Вторият вариант е използването на междунни култури, които се засяват след основната култура. „Те могат да играят ролята и на покривни култури, така може да се изпълни изискването и на стандарта за покривка. Този вариант с междинните култури може да се приложи след основни култури, напр. след пшеница, но трябва да се спазват изискванията, че при отглеждането на културите не се прилагат препарати за растителна защита“, обясни експертът.