Ветеринарните власти разчитат на съдействие от развъдните асоциации, за да се решат проблемите с идентификацията на животни под селекционен контрол.

Среща по тревога: Има проблеми с идентификацията на добитъка

Въпросът беше обсъден на среща между представители на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Българския ветеринарен съюз, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и развъдните организации, съобщи Агенцията по храните.

Проблемът беше обсъждан в края на март тази година в земеделското министерство, след като проверки на случаен принцип в шест области на страната разкриха нарушения, свързани с идентификацията на едрия добитък.

Тогава на БАБХ беше възложено да събере писмени предложения от ветеринарните лекари, за да се предприемат конкретни мерки за отстраняване на несъответствията. 

Агенцията по храните: „Поводът беше обсъждането на констатираните проблеми при идентифицирането на животни под селекционен контрол и възможностите за преодоляването им.“

Участници са се обединило около убеждението, че без съдействието на стопаните на животните не би могло да се гарантира, че идентификацията е коректна и адекватна.

На въпрос дали развъдните асоциации могат да идентифицират животните, от Българския ветеринарен съюз отговориха, че това е напълно възможно при условие, че данните се въвеждат във ВетИС - Интегрираната информационна система на БАБХ.

По действащите правила стопаните не трябва да приемат животни в стопанството си без ушни марки, а само по крайно изключение с една ушна марка и то само ако тя е паднала по време на транспорт или движение към обекта. 

Не се допуска отстраняване на идентификатори на животни без разрешение на компетентния орган. Забранено е да се поставят използвани идентификатори от едни животни на други.

Стопаните са длъжни да предадат с предавателно-приемателен протокол на регистрирания ветеринарен лекар средствата за официална идентификация от заклани за лична консумация в обекта животни, както и паднали, повредени, за бракуване или налични идентификатори при преустановяване дейността на обекта.