Цените на основните зърнени контракти по световните борси се раздвижиха, като много от тях отново тръгнаха нагоре след известен застой. Така обобщават картината от последните няколко дни анализаторите от Софийска стокова борса АД (ССБ).

Пшеницата в Добруджа изостава в развитието си

Пшеницата в САЩ отскочи нагоре с плюс 28,00 долара до 307,00 долара/тон, а във Франция – 19,50 евро до 238,50 евро/тон. Цената в Украйна и Русия след сериозния спад също се повиши със 7,00 и 10,00 долара до 250,00 долара/тон.

При царевицата в САЩ след две поредни седмици без промяна, цената също отхвръкна нагоре с 32,00 долара до 286,00 долара/тон. В Украйна също е на плюс, но с по-скромните 6,00 долара до 270,00 долара/тон.

Ечемикът във Франция не прави изключение, отбелязвайки показване от 11,00 евро до 214,00 евро/тон. В Украйна той помръдна едва с един долар до 238,00 долара/тон.

Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) претърпя сериозни колебания през последната десетдневка и сега е единственото изключение с намаляваща цена – минус 1,50 евро до 509,00 евро/тон. 

В подкръг „Зърно“ на ССБ котировките в периода между 20 и 23 април останаха съвсем близо до предходната седмица. За хлебна пшеница цените са 390,00 – 400,00 лв./тон продава.

При царевицата търсенето е на 380,00 – 390,00 лв./тон.

При маслодайния слънчоглед анонсите са от 980,00 до 1050,00 лв./тон при купувачите и 1150,00 лв./тон при продавачите. Всички цени са без ДДС, уточняват анализаторите.