Консумацията на алкохоли за дванадесетте месеца до юли в България бележи лек ръст на база на предходния аналогичен период. Данните на "Нилсън България" сочат ръст в стойност от 2.7%, в обем - 1% и в продадени бройки – 1.2%.
 
Пет са категориите, които успяват да генерират почти 80% от продажбите в стойност на алкохолни напитки в България. На първо място с дял от 51.6% е бирата. Бирата е най-предпочитаният т.е. най-често консумираният продукт на пазара. След нея е категорията вино с 11.1%.
 
През последната година виното си разменя местата с категорията уиски, което преминава от втора на трета позиция. На четвърто място са водката и ракията с идентични резултати от 8.3% дял в стойност.
 
Сред алкохолните категории виното е тази, която се развива най-бързо. Продажбите в стойност за периода август 2014 - юли 2015 са нараснали с 13.9% спрямо същия период предишната година. 
Данните от продажбите показват малък дял на чуждестранното вино на българския пазар – едва 4 % в обем и 10.7 % в стойност за годината до юли.
 
Вероятно цената е един от важните фактори, които определят избора на потребителя. Чуждестранното вино е двойно по-скъпо от българското, сравнени и по цена на литър, и по цената на бутилка.
 
Потребителите определено предпочитат червеното вино. Дялът му от продажбите в стойност е 50.3 %, а в обем 51.8%. Следва бялото вино с 42.3%.През последните 12 месеца се наблюдава ръст в продажбите на розе. То взема част от продажбите на другите два вида вино. Почти 61% от продажбите са на сухи вина, следвани от 38% за тези, които нямат специфична индикация за съдържанието на захар или нивото на сладост. Що се отнася до сортовете вина, тук вече се наблюдава по-голяма диверсификация във вкусовете. Въпреки големия избор на пазара се откроява потреблението на Мерло 11.7% дял в обем, Шардоне – 10.4%, Бленд ( смес от 2 сорта грозде) – 7.3%, Мускат – 5.5%, Траминер – 2.5%. Разгледани в стойност дяловете са съответно Мерло – 12.5%, Шардоне – 11.7%, Бленд (смес) – 17.7%, Мускат – 5.2%, Траминер – 4.4%. Голям дял от около 40% държат от вината с неидентифициран от производителя сорт.
 
 Като заключение, можем да извадим, че българинът предпочита да пие български вина. Основен двигател за потреблението си остава цената и тя в голяма степен също определя избора на винопроизводител. И докато част от другите алкохолни напитки регистрират спад в продажбите, то виното расте.
Лошата реколта от миналата година, която затрудни производството на домашно вино, също може да е допринесла да повишената консумация на бутилирано вино. Следващата година ще покаже дали ръстът е конюнктурен или ще продължи.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!