Ветеринарите получиха общо 8 544 682 лева за извършените имунопрофилактични дейности при животните през първото полугодие на годината.
 
 
Финансовата подкрепа се разпределя между 963 регистрирани ветеринарни лекари и е по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, съобщиха от пресофиса на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
 
Средствата по схемата са отпуснати по следните направления:  
 
- Имунопрофилактични мероприятия - 1 959 204 лева
 
- Клинични изследвания - 4 493 595 лева
 
- Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания- 1 699 403 лева
 
- Отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни - 477 лева 
 
- Отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 364 187 лева
 
- Купуване на диагностикум „Туберкулин" от РВЛ - 27 816.19 лева
 
С помощта се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.
 
Отпускането на държавната помощ беше одобрено с решение на Управителния съвет на фонда от 29 август 2018 г. Според указанията по схемата, финансовите средства се превеждат до 10 работни дни след представяне на заявка от страна на БАБХ. ДФЗ извърши разплащането към ветеринарите в рамките на четири работни дни.