В землището на Община Плевен предстои ново третирне на пшеницата с препарати за растителна защита, съобщиха от общинската администрация.

Ветеринари: БАБХ нарушава закона

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява собственците на пчелни семейства да предприемат нужните действия за тяхното опазване.

Наземното третиране на пшеницата в землището на Плевен ще започне от четвъртък - 23 април, и ще продължи до събота включително - 25 април, от 08.00 до 22.00 часа, с препарат Корида 75 ВДГ.

Европа се готви за нашествието на азиатския стършел

Обработване с препарата ще се извърши в имотите с номера: 56722-511-1; 56722-287-1; 56722-274-2; 56722-1049-1; 56722-1056-1; 56722-1053-1; 56722-1748-1; 56722-1744-1; 56722-274-1; 56722-1054-1; 56722-1737-1.

Собствениците на пчелни семейства могат по своя преценка да обозначат мястото на пчелина с бял флаг.

На сайта на Община Плевен има посочени телефони за контакт за повече информация.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Паралич и черна болест при пчелите

Пчелар: След този ужас хората ще се връщат в селата

ОСП повишава вниманието към опазването на околната среда