От началото на кампанията по преброяване на земеделските стопанства са събрани данни за около 150 хиляди, съобщават от Министерството на земеделието (МЗХГ).

Със 100 хиляди са намалели земеделските стопанства за 10 години

От тях за 88 000 стопанства са въведени следните данни в системата: 1 903 000 ха използвана земеделска площ, 253 000 говеда, 587 000 овце, 116 000 кози. 

2 740 от стопаните са участвали в онлайн преброяването между 1 и 18 септември. 

До 18 декември 2020 г. остава да бъдат преброени още близо 49 хиляди стопанства. 

Към момента най-голям е броят на анкетираните стопанства в областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, а относителният дял на въведените в системата стопанства е най-висок в областите Силистра, Ловеч, Бургас, Стара Загора и Смолян. 

Платформата дава актуална информация за обработените анкетни карти за последните дни, седмици и общо от началото на преброяването, както и за процента на преброените стопанства по области. 

От земеделското министерство припомнят, че целта на преброяването е да се получи обобщена картина за броя, типа и размера на земеделските стопанства. 

Резултатите се обновяват постоянно ТУК.

Фермерите трябва да посочат вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и колко работници са наети в стопанството, какви са другите им доходоносни дейности, ползваните селскостопански машини, използване на оборския тор, сградите за отглеждане на животните. 

Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанската политика (ОСП).

„Това ще спомогне да се определят насоките за развитие на българското земеделие. Информацията ще даде възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС“, убедени са от ресорното министерство.