Над 300 хиляди са били земеделските стопанства, участвали в преброяването през 2010 г. Сега включените в списъците за преброяване през 2020 г. са близо 200 хиляди, заяви пред БНР Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и регионални политики“ в Министерство на земеделието (МЗХГ). 

Фермери, вижте какво ще ви питат по време на преброяването

Предварителната подготовка по оформянето на списъците на общинско и местно ниво довела до извода, че фермите у нас намаляват. По думите му изчезналите близо 100 хиляди земеделски стопанства са в резултат на обезлюдяването на населените места. Едновременно с това се наблюдава оптимизация и уедряване на земеделските стопанства.

Ако през 2007 г. обработваемата земя е била 30 милиона декара, то тя сега е 34 милиона декара, коментира Маринов. 

"Това означава, че няма упадък на земеделските стопанства, напротив, има увеличение на броя на животните и на земеделските култури като плодове и зеленчуци, каза още той

За достоверността на данните от предстоящото преброяване на земеделските стопанства ще се разчита на това, че около 120 хиляди фермери вече са в системата и са проверявани по линия на субсидиите. Така ще се прави и сравнение на данните от преди и сега, уточни Маринов и призова:

Нека всички земеделски стопани да дават коректни и точни данни, защото това за в бъдеще ще доведе до по-добри решения за управление на Общата селскостопанска политика (ОСП). Иначе се изкривява статистиката и това не е от полза за никого. Скриването на данни носи само негативни резултати на България. Давам следния пример:

Не може България да е на последно място по добив на мляко - някъде около 3000 литра при кравите, а във всички други държави да е над 4000 литра. Това означава, че някъде крием нещо и има изкривяване.

Данните ще са обект на статистиката и личните данни от анкетите са защитени. Предвидени са и глоби за изнасяне на информация от анкетьорите“.