Правителството прие поредица от мерки за опазване на здравето на селскостопанските животни, като одобри днес проект на промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В правителството: Каква подкрепа за фермерите предстои?

Министерският съвет предвижда актуализиране на националните мерки и решаване на някои спешни въпроси, свързани с актуалната епизоотична обстановка в страната, съобщи правителствената пресслужба.

Режимът за регистрация на личните стопанства ще бъде облекчен и безплатен.

По този начин се намалява административната тежест за гражданите, което е основен приоритет на държавата. Отпада изискването стопаните на лични стопанства да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), обясни пресслужбата на правителството.

Заявлението за регистрация на лично стопанство ще може да се подаде и при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок, за да го предостави в ОДБХ.

Законопроектът осигурява координиран подход от отделните институции при предприемане на необходимите мерки за контрол и ликвидиране на болестите по животните с цел гарантиране на националната сигурност, коментират вносителите на проекта.

Промените са вследствие на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа. Тяхната цел е да гарантират здравето на животните и на хората в България.

С промените се въвеждат и редица национални мерки, свързани с изискванията към собствениците и ползвателите на животновъдни обекти.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти ще трябва да спазват изискванията за идентификация на животните, опазване на здравословното им състояние, както и да документират движението от и към животновъдните обекти.

За тази цел ще е необходимо да създадат и изпълняват програми за самоконтрол на болести и да спазват определени изисквания при населване на животновъдните обекти.

Ще бъде подобрена и организацията на ветеринарномедицинското обслужване на животните на територията на дадено населено място, предвиждат промените в закона.

Това ще стане чрез въвеждане на териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

За опазването на биосигурността във фермите ще бъде забранено на регистрираните ветеринарни лекари, имат договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.

Честотата на посещенията на ветеринарните лекари в обектите ще бъде определена отделно в специална процедура.