Земеделският министър Десислава Танева запозна правителството днес със състоянието на аграрния сектор и с подкрепата, която се подготвя за фермерите през следващата година.

Отчет: ДФЗ плати тази година близо 2,8 млрд. лв. на фермерите и общините

 „2,8 млрд. лева подкрепа получиха българските фермери за 2019 г. От тях  над 1 млрд. лв. бяха преведени в последния месец, тъй като стартираха плащанията по Кампания 2019“, съобщи министър Десислава Танева, цитирана от пресслужбата на ведомството.

Тя каза още, че по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са договорирани  71,2 % от бюджета, включващ многогодишните ангажименти. Разплащането е достигнало 42,4 %, като в значителна степен е наваксано изоставането.

„Останаха само две мерки, които трябва да се финализират през януари месец“, посочи министър Танева.

По думите й, одитът за биологичното производство, по предварителни данни от заключителната среща, е  преминал успешно, вследствие на което ще може да се проведе дебата за мярка 11 „Биологично производство“.

Земеделският министър подчерта, че изпращаме годината с една изключително добра реколта от зърнени култури. Пшеницата е достигнала 6,1 млн. тона по прогнозни данни, което означава 5% увеличение, а при ечемика ръстът е 20%.

Брутната добавена стойност в аграрния сектор по резултати за деветмесечието се увеличава през всяко тримесечие.

Стокообменът във външната търговия достига 3,4 млрд. евро, като е отчетен 7,4% ръст, а положителното външнотърговско салдо е в размер на 823 млн. евро. Най-голям принос за това има увеличението на износа на зърнени култури - там темпът е значително по-висок от предишни години.

По думите на министър Танева предизвикателството през тази година е било заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). Приключваме годината с 42 регистрирани огнища на болестта, от които 8 са в производствени свинекомплекси.

Около 140 хил. са засегнатите домашни свине, а близо 200 са случаите на засегнати диви прасета. В момента е ловен сезон и се изпълнява Планът за депопулиране.

За тази година приключваме с изплатени 70 млн. лв. за превенционни дейности, дейности по унищожаване на огнищата и компенсации, свързани с заболяването АЧС. От тях 9 млн. евро са предоставени от Европейската комисия, като се очаква постъпване още 22 млн. евро съфинансиране.

Десислава Танева благодари на всички стопани, които са изпълнили препоръките на държавата и благодарение на тях болестта е била овладяна. Тя посочи, че в света към тази година са засегнати 51 страни и са унищожени 6,6 млн. свине.

В момента се изготвя План 2020 г. за превенция и борба със заболяването АЧС, който предстои да бъде представен и приет от Централната епизоотична комисия.

В началото на следващата година предстои приемането на нормативни изменения - включително в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които уреждат условията за отглеждане на домашни свине. Всички те са изготвени с цел повишаване на мерките за биосигурност.

В процес на отваряне са шест мерки от ПРСР за подкрепа на животновъдството. Две от тях за обучение вече са отворени, а още четири предстои да бъдат отворени през първите месеци на следващата година. Тя обобщи, че за първи път засегнатите от АЧС свинекомплекси ще могат да ползват европейски средства за репопулиране.