През юли правителството на Полша прие предложените от Министерство на земеделието и развитието на селските райони подправки в закона за конкретните мероприятия, свързани с възникването на африканска чума по свинете. Поправките дават възможност да се увеличи употребата на свинско месо от зоните с АЧС и по този начин да се отблокира купуването на животни в карантинните зони. Измененията ще засегнат над 5 000 стопанства, информира greenfront.su.

Опасна близост: Африканската чума по свинете дойде на 20 км от България

В момента месокомбинатите могат да доставят на пазара само месни продукти от свинско месо, получено от свине, които не по-малко от два месеца преди заколването са били във ферми в карантинни зони. Ако новият закон влезе в сила, месокомбинаните може да проблем да продават също така и месо от здрави свине от стопанства в зоните с регистрирани случаи на АЧС.

Собствениците на ферми, разположени в такива зони, също така искат отмяна на забраната за клане на свине в стопанствата. Според тях в ситуация, когато те не могат да продават отгледани животни, трябва да могат да имат възможността да ги заколят за лично потребление.

На свой ред Националният съюз на работодателите-производители на свине също поддържа разрешаването на клането за лично потребление. Оттам допълват обаче, че това трябва да се осъществява в кланици, които се намират под наблюдението на ветеринарните служби.

В случай на одобрение новите правила ще започнат да действат още в края на септември 2018 г.