Подпочвени води и прилив на Дунав може да засегне земеделски площи през следващите две седмици.

 

На много места отводнителните системи, които са изградени преди години с цел да бъдат включвани за отводняване с цел предотвратяване на наводнения при рязко покачване нивото на река Дунав са откраднати и нарязани за скрап. Друга част пък са в лошо техническо състояние и не може да се разчита на тях.

 

Риск от наводняване на земеделски площи има по цялото поречие на река Дунав, но най-много в западната му част.

 

Според прогнозите на Немската метеорологична служба (DWD) и Европейския център за средносрочни прогнози (ECMWF), който се намира във Великобритания, водното количество в българския участък на река Дунав се очаква да започне да се повишава в края на тази седмица

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!