Глифозатът в България да бъде забранен в неземеделски площи, посочват в свое становище от Министерството на земеделието до неправителствения сектор.

Агрономите Светла Липова и Цанко Вутов: С модерен софтуер следим развитието на болести и неприятели

В него се казва, че използването на глифозат ще бъде ограничено или забранено в чувствителни зони и от непрофесионалисти:

•    Да не се употребява от непрофесионални потребители – всички глифозат съдържащи продукти да се категоризират в професионална категория на употреба;
•    Да не се одобрява за въздушно пръскане;
•    Да не се разрешава използването му като десикант или дефолиант  преди прибирането на реколтата от земеделски култури;
•    Да не се разрешава използването му за третиране на водни канали;
•    Да не се прилага върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни и учебни заведения;
•    Да не се прилага в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите.

В становището на МЗХ пише още, че България подкрепя да продължат изследванията за глифозата, като решението относно по-нататъшната съдба на това активно вещество следва да бъде информирано, експертно и отговорно, отчитайки нагласите на всички заинтересовани страни.

Неправителствените организации очакват сформирането на работна група за създаване на нормативна уредба, която да включва клаузи за контрол по изпълнението на ограниченията.

Междувременно на 16 ноември стана ясно, че Европейската комисия одобрява използването на глифозат в ЕС за още 10 години, след като страните членки не успяха за втори път да постигнат споразумение по плана, представен за първи път през септември.

Това се случи, след като Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) заяви в оценка от юли, че не е открил “никакви критични области на безпокойство” за подновяване на употребата след 15 декември, когато трябваше да изтече настоящото петгодишно одобрение. 

Решението за използване на глифозат на национално ниво обаче остава в ръцете на всяко отделно правителство. Нито една страна от ЕС няма обща забрана за глифозат, въпреки че някои, включително Австрия, Франция, Холандия, Белгия, Люксембург и Германия, въведоха частични забрани за използването му в определени области или от домакинствата.