Още от края на миналата година пчелари алармират за т.нар. Синдром на празния кошер. Не е ясно дали неговото съществуване е преувеличено или се дължи на няколко фактора накуп – сушата от предходната година, недобре зазимени пчелни семейства с липса на храна, увеличаване на случаите на нозема в резултат на глада и недоимъка.

Изкупни цени на млякото

Едно е сигурно, много пчелни семейства умряха, като в определени райони производители алармираха за загуби от 80-100%. От Министерството на земеделието се вдигнаха на крак, за да проверят как стоят нещата на терен. От регионалните звена на БАБХ започнаха да отчитат каква е смъртността в пчелините. Друг е въпросът, че пчелари сигнализират, че в някои области на страната тези проверки са били фиктивни.

Имаше два варианта – пчеларите да подпишат декларация, че нямат зимна смъртност, или да обявят, че имат такава и да им бъде издаден съответния протокол. Нещо повече, остава златното правило, че всяка загуба/смъртност на пчелно семейство се обявява пред съответното ОДБХ с попълването на Декларация 87Б. 

След края на проверките резултатите не се оказаха толкова трагични. Дали защото не бяха малко стопаните, които имаха смъртност, но не я регистрираха, за да могат евентуално да кандидатстват за de minimis на бройка кошер с пълния капацитет на пчелина си?

Други, които попълниха Декларация 87Б и им издадоха протоколи за пострадали пчелни семейства заради сушата, сега могат да кандидатстват за държавна помощ и да бъдат компенсирани. Трети обаче имат само протоколите и не са си направили труда да подадат Декларация 87Б, която сега е ябълката на раздора.

Читател на Агри.БГ: Заради липса на декларация 87Б пчеларите не могат да кандидатстват и вземат пари за загиналите си семейства за 2020/2021!

Негов колега вече се е консултирал с адвокат по административни дела, според когото липсата на декларация 87Б е основание за налагане на глоба от 200 до 500 лв., но не и за отказ за приемане на документи.

„Затова, колеги, търсете си правата. Искайте им писмен отказ, за да послужи за доказателство в съда. Аз лично нямам намерение да се примирявам с техните своеволия“, пише той.

Друг производител е убеден, че понеже много пчелари не са запознати с това, че им трябва Декларация 87Б, реално няма да има кандидати по схемата. При други пък става дума за липсата на време. Факторът умишлено решение на пчеларя също не е изключен, няма какво да се лъжем.

Въпреки че знаем отговорите, ще изпратим официално запитване до ресорното министерство със следните няколко въпроса:

•    Ако пчелар не е подал декларация 87Б, но има протокол за пострадали пчелни семейства, има ли право да кандидатства по схема на Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“?
•    Има ли изискване за минимален процент на зимна смъртност на пчелните семейства, за да се кандидатства?
•    Липсата на Декларация 87Б може ли да бъде основание да не бъдат приети документите на кандидата?
•    Издават ли служителите на ОДБХ писмен отказ, че документите на кандидата няма да бъдат приети заради липсата на декларация 87Б?