Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започнаха да приемат от днес заявления от пчеларите за отпускане на държавна помощ de minimis, съобщиха от Фонда.

Пчелар: Цената на меда е престъпно ниска

Кампанията за подаване на документите ще продължи до 18 октомври 2019 г., а утвърденият бюджет за помощта е 4,5 млн. лв.

ДФЗ: „Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които притежават най-малко 20 пчелни семейства. Те трябва да са реализирали качествен пчелен мед през 2018 или през 2019 г."

Продукцията трябва да отговаря на условията, посочени в Закона за пчеларството, и на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за човешка консумация.

Финансовото подпомагане, което пчеларите ще получат по линия на минималната държавна помощ, ще покрие част от годишния им разход за отглеждане на пчелно семейство.

„Подкрепата има за цел да компенсира направените от стопаните разходи за зазимяването на кошерите и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед", допълниха от ДФЗ.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция. Това са физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, които отглеждат пчелни семейства и са регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба 3 от 1999 г.