Проблемите с пасищата и мерите в Добричка област съществуват от години. На много места те са недостъпни за фермерите, т.е. за хората, които отглеждат реални животни, а не фиктивни.

Проблемите в говедовъдството: Липсва политика за създаване на пасища

Обществена тайна е, че много от пасищата се разорават и се „приобщават“ към земеделските ниви. Това сигнализират до Агри.БГ млекопроизводители от региона. 

„Много са проблемите с пасищата в Добричка област. Те са натрупани през годините. Оказва се, че има много сигнали за разорани такива. Затова е актуален въпросът колко са пасищата на хартия и колко от тях реално съществуват?“, коментира Ангел Йонов, изп.-директор на Асоциацията за развъждане на черношарената порода у нас.

По закон, който има регистриран животновъден обект към БАБХ и отговаря на всички изисквания за отглеждането на пасищни животни, той трябва да ги получи. Възлова роля при наемането и отдаването на парцелите обаче имат кметовете по места, според които и други желаещи имат право да наемат, независимо, че не отглеждат животни.

Така се поставя основата на една порочна практика.

Спорно е състоянието на пасищата, които животновъдите наемат. Много от мерите са нестопанисвани, пълни с бурени и прораснали дървета, дори отпадъци. Всичко това изисква сериозни инвестиции, за да се приведат поляните във вид, подходящ за експлоатация. 

Това е едната страна на проблема при контрола (или по-скоро липсата на такъв) по стопанисването на пасищата.

Много от пасищата стават част от земеделски обработваеми площи. Докато оре своята нива, земеделецът минава и през пасището, след това засява, а на следващата година дори жъне. И това остава някак незабелязано. 

Миналата година Агри.БГ писа за разорани пасища край село Видно. Тогава от РИОСВ – Варна спряха всички земеделски дейности на тази територия, с изключение на паша, коситба и на дейности за възстановяване на природното местообитание „Понто-Сарматски степи“. За проблема беше уведомена Районна прокуратура-Каварна с цел извършване на проверка за наличие на извършено престъпление и установяване на нарушителите. Очаква се решението на магистратите.

Преди няколко месеца от НОКА пристигнаха в Добрич и повдигнаха дискусия точно по проблема с липсата на пасища. Тогава организацията посочи, че чрез виртуални животни се източват средства и се отнемат шансовете на истинските фермери да работят.

От бранша уточниха, че са в Добруджа именно за да съберат сигнали за нарушения при наемането на пасища и „раздаването” им заради виртуални стада. Тогава дори посочиха, че на регионално ниво някои от институциите буквално „са се заиграли в схемата“.