115 дка от поземления фонд на община Тервел вече са с променен начин на трайно ползване. На последното си за 2020 г. заседание Общинският съвет даде съгласие тези площи да бъдат преобразувани от „пасища“ на „ниви“. Парцелите са разположени в селата Божан, Главанци, Жегларци, Каблешково и Градница.

Проблемите в говедовъдството: Липсва политика за създаване на пасища

Въпросните имоти са незаконно разорани и това поражда несъответствие между начина на ползване по документи и фактическата обстановка, посочват в мотивите си общинските съветници на Тервел. Предприети са действия за налагане на административни наказателни мерки спрямо нарушителите. 

Преди да бъде взето решението, община Тервел изпраща запитване до РИОСВ. От екоинспекцията отвръщат в писмо, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони. Установено е, че незаконно разораните пасища не влизат и в слоя „постоянно затревени площи“. С новия си променен статут парцелите ще могат да бъдат отдавани под наем, което от своя страна ще донесе приходи в бюджета на община Тервел.

Заради сушата през 2020 г., която срина добивите от основните полски култури, от кметството отчитат с 20 % по-ниска събираемост на планираните приходи. Слабата зърнена реколта отрази върху възможността на земеделските стопани да изплатят навреме наемите си за земеделски земи. Още през есента Общинският съвет предприе стъпка за облекчаване на финансовите тежести, като разсрочи изплащането на дълговете на стопаните. 

Припомняне, че преди година, в началото на 2020 г. община Тервел установи нарушения при 1085 дка пасища. Тогава стана ясно, че земеделски стопани, обработващи ниви в съседство, нарушават границите на пасищата и ги обработват като земеделски земи. Общинските служители предприеха редица проверки, възложени след обсъждане на проблема на заседание на Общинския съвет, за да се установят нарушителите и да се наложат санкции.