Земеделските стопани ще получат през 2021 г. до 100 млн. лева по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Това стана ясно след заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), на което бяха одобрени указанията, по които ще се прилага схемата за Кампания 2021.

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Европейската комисия нотифицира удължаване срока на прилагане на помощта до 31 декември 2023 г., като годишният бюджет по схемата е увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани, уточняват от ведомството.

ДФЗ: Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 1 до 24 септември 2021 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Към заявлението за подпомагане е нужно да се прилагат копия от фактурите за купено гориво. След приема на документи са предвидени проверки на фактурите от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФЗ. 

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. Кандидатите трябва да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

"Интересът към държавната помощ отстъпка от акциза за газьола е голям и нараства с всяка изминала година", отчитат от фонда.

За Кампания 2016 са били подпомогнати 6 716 фермери, през 2017 г. финансиране са получили 8 250 стопани, за Кампания 2018 – те са били 9 597, а за 2019 г. подпомагане са получили 10 734 стопани. През изминалата година подпомагане по схемата са получили 11 634 земеделски производители.

От началото на прилагането на схемата до 2020 г. включително на земеделските стопани са изплатени общо над 413 млн. лв. Указанията за прилагане на схемата и образците на документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХГ.