Парламентът прие окончателни промени в Закона за животновъдството, регламентиращи признаването на развъдните организации. 
 
 
С приетите промени се цели синхронизиране с европейското законодателство. Основен акцент в проекта са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните организации, както и за одобряване на развъдните програми. 
 
С промените се предвижда разрешение за извършване на развъдна дейност да се издава на организации, които са признати за развъдни и имат одобрена развъдна програма. С приетите промени се въвежда възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията при констатирани нарушения, когато тя осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. 
 
С измененията се предлагат и санкции, съобщи Фокус. Съгласно текстовете лице, което предлага на пазара в България чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, яйцеклетки и ембриони в нарушение на изискванията, ще се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция в размер от 1500 до 2000 лв.