Очаква се днес, 7 август, Европейската комисия (ЕК) да одобри Споразумението за партньорство на Република България с ЕК за програмния период 2014-2020 г.

 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период.

 

Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството.

 

Споразумението беше прието от правителството в края на юни. През есента се очаква и одобрение от Брюксел и за новите оперативни програми, което ще даде възможност страната ни да започне да използва предвидените за тях средства в новия евробюджет.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!