Работна група ще преразгледа начина на проверките и контролите по обвързаната подкрепа. Заедно с бранша ще бъдат разработени нови условия за подпомагане по схемите, заяви заместник-министърът на земеделието Явор Гечев по време на онлайн Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.  

Явор Гечев: 6 млн. евро са оставени ненотифицирани по ПРСР

По думите му така ще бъдат отделени реалните стопани от тези, които само чертаят площи за субсидии. 

„Трябва да изчистим критериите и да променим Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания“, категоричен бе Гечев. Той припомни, че за да се получи подпомагане по схемата трябва да се удостовери дали земеделският стопанин има продукция. 

За поредна година от ДФЗ са констатирали несъответствия при голям брой заявления. Част от системата обаче не е реагирала и някои от бенефициентите са си получили средствата. След това те са били уведомени от ДФЗ с писмо, че трябва да възстановят сумата, обясни ресорният зам.-министър. 

Вече е създадена работна група към Министерството на земеделието, която ще преразгледа всяка подадена жалба със съвместна комисия. Този път тя ще се води от специализираната дирекция „Растениевъдство“ към ведомството.

Бенефициентите ще имат възможност да предоставят всякакви документи, които доказват, че на площта, заявена за подпомагане по обвързаната подкрепа, са създадени необходимите условия, така че продукция да може да бъде добита и реализирана.