Остатъчният ресурс в размер на 19 млн. евро от неусвоени мерки по ПРСР да се трансформират към директна подкрепа за производители във връзка с потърпевши от коронавируса сектори. 

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Животновъдите разбраха за това предложение на земеделския министър Десислава Танева към ЕК по време на днешното онлайн заседание на Консултативния съвет по животновъдство.

„Министърът увери, че е много вероятно това да стане. Предвид ситуацията Комисията либерализира разходването на такива средства. В хода на времето ще се прецизира обаче как ще се разпределят", коментира за Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА). 

По време на срещата с животновъдите е станало ясно, че приемът на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” се гласи за края на април или началото на май. Тя е в подкрепа на насърчаване на късите вериги на доставка, които са особено важни сега.

Отварянето на подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ е планирано за април, преди Великден.

Целевият прием за животновъди на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се очаква за началото на май.

Земеделските производители вече могат да разчитат на Оперативен щаб, който ще работи по въпроси и проблеми, свързани с ефекта на COVID-19 върху селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор. Негов председател е Любен Татарски от агроминистерството.

За следващата седмица е насрочена и конферентна връзка с развъдните асоциации. 

„Специално за дребните преживни животни няколко асоциации са "изпуснали духа от бутилката". Вкарали са 60 хил. животни повече спрямо миналата година. Ако останат така, ставката под селекционен контрол ще рухне. Трябва да се предприемат крути мерки и бройките спрямо миналата година да не се увеличават. Ситуацията е такава, че не позволява повече раздуване на схемата“, категоричен е Симеон Караколев.