Недоговорените бюджети по европейските програми, които са към Министерство на земеделието, да се пренасочат към уязвими производители като подкрепа заради коронавируса. 

Съвети към животновъдите по време на COVID – 19

Това предложи на Европейската комисия (ЕК) министърът на земеделието Десислава Танева по време на видеоконферентно заседание на Съвет на министрите на земеделието на ЕК. 

Предложението включва недоговорираните средства да се прехвърлят в общ фонд, който да се управлява като механизъм на извънредна държавна помощ.

,,Това ще бъде един пакет за борба срещу последиците от пандемията. По този начин всяка държава членка бързо и ефективно да има възможност да разписва мерки в рамките на този бюджет“, изтъкна министър Танева. 

Така ще могат да бъдат подпомогнати най-уязвимите производители – сектор „Плодове и зеленчуци“, млечни продукти, рибарство и аквакултури.

Помощта ще им позволи да компенсират направените извънредни разходи във връзка с COVID -19, както и за възможност за съхранение на продукцията. 

„В България ресторантьорството и туризмът имат основно значение за разпространението на продукцията на посочените уязвими производители“, коментира министър Танева. 

Българският министър приветства насоките на ЕК за ,,зелени коридори‘‘. Тя подчерта, че от интерес на фермерите е с предимство по тези коридори за транспорт да бъдат както медицинските стоки, така и храните и превозът на животни.