Селскостопанската продукция в ЕС е оценена на 537,5 млрд.евро през 2022 г. по базисни цени, което означава увеличение с 19% в сравнение с 2021 г. Това представлява нов връх и продължава възходящата тенденция, започнала през 2010 г., съобщават от Евростат. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)


Промяната до голяма степен отразява рязкото покачване на номиналната цена на селскостопанските стоки и услуги с около 22.8%, като обемът на продукцията намалява умерено спрямо нивото от 2021 г. 

Три четвърти от стойността на селскостопанската продукция на ЕС през миналата година идва от седем държави от ЕС. 

Това са Франция с 97.1 млрд. евро, което се равнява на 18% от общата стойност за ЕС. Следва Германия със 76.2 млрд. евро, което е 14%, следвана от Италия - 71.5 млрд. евро или 13%, и Испания с 63 млрд. евро, което е 12%. В челната седмица са още Полша със селскостопанска продукция за 39.5 млрд. евро, което е 7% от общата сума, Холандия – с 36.1 млрд. евро (7%) и съседна Румъния с 22.2 млрд. евро (4%).

За сравнение стойността на селскостопанската продукция у нас е над 3 пъти по-малка - 6.596 млрд. евро. 

Всички страни от ЕС регистрират ръст на стойността на селскостопанската продукция през 2022 г. в сравнение с 2021 г. Най-резки темпове на увеличение има в Естония (+44%), Полша (+43%) и Литва (+42%), подкрепени от рязкото повишение на цените.   

Стойността на селскостопанската продукция се е увеличила с 30% в Германия, 18% в Холандия, 16% във Франция и Италия, 10% в Испания и 5% в Румъния. 

Малко повече от половината - 54%, от стойността на селскостопанската продукция на ЕС през 2022 г. идва от растениевъдството - 287.9 млрд. евро. 206 млрд.евро се падат на животни и животински продукти, останалият дял е от селскостопански услуги и вторични дейности.