Наближава краят на срока (20 ноември), в който земеделските стопани имат възможност да изразят несъгласие с констатациите от Системата за мониторинг на площ (СМП). От началото на кампанията имаше редица въпроси от фермери, както и отговори и напътствия от страна на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ).

Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

Агри.БГ получи и сигнали за несъответствия между отчетеното в Системата и заявяваното от стопаните. Някои от тях засягаха площи, попадащи в Натура 2000. Например ливада, която според бенефициера не е косена по-рано от позволената за защитената територия дата, но Системата показва обратното. В случая фермерът се чуди как да постъпи – да се откаже ли от подпомагането по Натура 2000 или да възрази, тъй като няма други доказателства освен свидетели, стопанисващи съседни парцели.

Пред Агри.БГ от Фонда отговарят:

Следва да се има предвид, че несъгласието покрива само случаите, в които Системата е опознала дадена площ некоректно като площ с несъответствие, според бенефициера. 

„Във всеки друг случай следва да се прилагат предвидените в националното законодателство процедури. На всяко несъгласие от страна на бенефициера ще бъде направен преглед на наличните сателитни заснемания извън автоматичната процедура на СМП и констатацията ще бъде съобщена на кандидата през СЕУ, допълват от ведомството.

Относно сигналите за парцели в регулация, които получават забележка, че са косени по-рано от законоустановения за Натура 2000 срок, въпреки че по думите на собствениците и консултантите им тези площи не могат да попадат в Натура 2000, от ДФЗ подчертават:

„Информираме ви, че във връзка с прилагането на Наредба № 6 от 30 май 2023г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "плащания за земеделски земи в зони от „Натура 2000“, ДФЗ използва данните от МОСВ.”

От Фонда допълват, че „Всички заповеди за обявяване на Натура зони, обнародвани в „Държавен вестник“, са общодостъпни и са публикувани на официалната страница на МОСВ.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg