Ново видео, създадено от Държавен фонд „Земеделие“ показва как стопаните могат да съпоставят резултатите, установени до 31 октомври от Системата за мониторинг на площ, спрямо границите на декларираните в заявлението парцели. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

По отношение на констатациите от Системата за мониторинг на площ, които са публикувани в табличен вид в индивидуалните профили на кандидатите в Системата за електронни услуги за Кампания 2023, от Фонда уточняват, че за настоящата кампания не са монитируеми данните в следните колони:

- „Наличие на декларирана вегетационна група култури“;
- „Наличие на декларираната култура“;
- „Поддържане чрез паша“;
- „Поддържане чрез косене“

 

В началото на седмицата от Фонда обявиха, че в индивидуалните профили на кандидатите по интервенциите за Кампания 2023 в Системата за електронни услуги е заредена информация в табличен вид с констатациите от Системата за мониторинг на площ за всички монитируеми условия за допустимост.

Бенефициерите, подали документи за подпомагане по интервенциите на директните плащания за площ за Кампания 2023, имат възможност да изразят несъгласие, да коригират засегнатия парцел или да го оттеглят изцяло от 6 до 20 ноември 2023г.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg