До 19 юни биопроизводителите, които не са получили плащане (изцяло или частично) по мярка 11 „Биологично земеделие” за Кампания 2019 г., могат да подадат писмено уведомление до Министерство на земеделието чрез контролиращото си лице, съобщиха от ведомството. 

ДФЗ към фермерите: Регистрирайте се в СЕУ и питайте през системата

Това може да стане, ако неполученото плащане се дължи на несъответствие с данните в Електронния регистър на биологичните производители. 

Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и основанието на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) да не извърши плащането.

МЗХГ: Всички уведомления ще бъдат разгледани. 

При необходимост и обоснованост, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на корекции в Електронния регистър. Актуалната информация ще се предостави на ДФЗ.

При липса на информация относно основанията за неизвършено плащане, биопроизводителите могат да отправят запитване до ДФЗ чрез Системата за електронни услуги (СЕУ), както и на електронната страница на фонда.