Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) призовава бенефициентите по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, а и останалите кандидати по схемите и мерките на директните плащания да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Фонда, става ясно от съобщение на инститиуцията.

Десислава Танева: Да, има проблеми с биорегистъра

Там всеки може да получи своевременна справка по всички въпроси, свързани с възникнали казуси и с поети ангажименти, припомнят от ДФЗ.

Преди дни 3 177 биопроизводители получиха над 35,6 млн. лв. (35 638 797 лв.) за Кампания 2019 по мярка 11. На близо 400 кандидати обаче, субсидията бе редуцирана поради открити несъответствия между декларираните данни и въведената информация от контролиращите лица в био регистъра на Министерството на земеделието.

От горепосочените биопроизводители над 200 останаха без преведени средства, защото не спазиха основния си ангажимент - до 30 октомври на петата година от ангажимента си да представят писмени доказателства за произведената от тях продукция или сертификат.

Актуална информация по мярка 11 „Биологично земеделие” може да бъде получена и на горещия телефон - 02/81 87 203.

ДФ „Земеделие“ приканва биопроизводителите, които не са получили субсидии за Кампания 2019 г., да влязат в контакт с контролиращите лица, да проверят заредените данни в био регистъра и при необходимост да ги коригират. След последващи проверки за наличие на липсващите данни в био регистъра, ДФЗ ще прекалкулира и оторизира субсидиите на изрядните кандидати.

СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в Областна дирекция на ДФЗ, за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.  

До момента в СЕУ са регистрирани 19 792 земеделски стопани, от които 8 271 са станали потребители от началото на 2020 г. 

При влизане в СЕУ кандидатите на ДФЗ могат да се запознаят с разработените помощни указания: „Ръководство за работа“ и „Видео ръководство за работа“. Те са поместени в основното меню на сайта „Обратна връзка и помощ“, където се намира и подменюто „Въпроси и мнения“.