Той се казва Мирослав Петров Комитски и сега е зам.-областен управител на Враца, а преди това е бил експерт и и директор на Областната служба по земеделие.

Винаги обаче е бил пчелар, защото това е потомствено занимание. За него той твърди, че е възможно най-антистресовата човешка дейност и затова във всеки свободен момент независимо от сезона обикаля пчелина. Разказва скромно, но и аргументирано за това, как той и семейството му започнали, какви моменти вече са преодолeли и какво си мечтаят за бъдещето.

Баща и син създадоха 51 000 пчелни колонии в цял свят

Как се запалихте по пчеларството?

Мой съсед, дядо пчелар, който вече е на преклонна възраст, ме запали по пчеларството. През почивните дни през 2014 г. не пропусках да го видя и да си побъбрим за пчелите. С радост и желание ми разказваше за значението на пчелите, тяхното отглеждане, ползите от консумацията на мед, при което ми грабна интереса. Не мога да пропусна, че ме впечатлиха и клиповете на пчелари от страната и това, как една пчела-майка управлява хиляди пчели - кои колко нектар носят, колко пчели охраняват кошера, носят прашец, топлят пилото, хранят ларвите и личинките, носят вода, поддържат единна температура в кошера, способността на пчелите да преценят кога майката е вече за смяна и т.н.

От колко години се занимавате с този бизнес?

За мен все още това не е бизнес, а нещо, което обичам да правя. Доставя ми удоволствие всеки миг, в който съм зает с работа в пчелина. Това за мен е най-антистресовото занимание и затова обичам да се занимавам с кошерите. Иначе обектът е регистриран на името на баща ми Петър Спасов Комитски, който също се занимава с пчеларство.

Всяко нещо обаче има своето начало. Вие как започнахте?

Първо исках да си отговоря на няколко въпроса, а именно:

-         Ще имам ли времето да се справя с отглеждане на пчелни семейства;

-         Ще успея ли практически да реализирам теоретичните умения, които съм научил от опитни пчелари, литература и видеоуроци;

-         Ще се справя ли в крайна сметка...

През 2014 г. реших да пробвам с три пчелни семейства. Исках да видя практически един цикъл на отглеждане на пчелни семейства, т.е. една пчеларска година, и да преценя ще мога ли да се справя. Всичко вървеше наред през годината, но аз не бях сам. Допитвах се до мои познати пчелари. Отглеждайки пчелните семейства и преценявайки, че се справям,  паралелно си поръчах изработката на нови кошери и така през годините поетапно ги  увеличих на 50 броя пчелни семейства. Те са толкова и към настоящия момент. Реално през годините всичко се  влагаше в материали и суровина с цел разрастване на пчелина, така поетапно свиквах и с добрите пчеларски практики. Добих повече рутина през годините и усещах, че ще се справя с отглеждането на повече пчелни семейства. Затова и достигнах тази бройка, която е оптимална за мен. От 2019 г. вече сам си произвеждам и пчели-майки за собствени нужди.

Имате ли намерение да увеличите кошерите в бъдеще?

Към момента не възнамерявам да увеличавам пчелните семейства. Имам намерението да разширя подвижното пчеларство, което започнах през 2019 г. 24 пчелни семейства се транспортират до медоносна растителност с цел повишаване на добивите. В процес е изработка на втора пчеларска платформа, при което пчелните семейства, с които ще практикувам подвижно пчеларство през тази година, ще са 48. Правя го, защото вече знам, че пчелите използват най-добре пашата за медосбор и най-пълно опрашват селскостопанските култури, когато са близо до цъфтящите растения. По този начин се постигат няколко основни цели, а именно:

        - рационално използване на наличната медоносна растителност;

        - събиране на повече нектар по време на главната паша, добив на повече пчелни продукти;

        - по-ефективно опрашване на селскостопанските култури.

Другото, което е на дневен ред през 2020 г.,  е регистрацията на пчелина по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя регламентира и дава право на производителя да продава чрез директна доставка до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно. Става дума за малки количества пчелен мед и пчелни продукти, което за мен е от особено значение, както и за всички малки земеделски стопани. Това е най-директната  връзка между производител и потребител, с която купувачът е убеден в качеството на продукта, който му се предлага, а производителят получава по-голямо признание за своя труд от финансова гледна точка.

Кое е най-важното в пчеларството?

Постоянството. Всяко пчелно семейство е индивидуално. Става дума за развитие, възраст на майката, състояние на прясно пило, запечатано пило, прашец, наличие на хранителни запаси, нужда от подхранване и т.н. Важно е определените дейности и практики да ги прилагаш в точния момент в годината на всяко отделно семейство.

Кои са най-големите трудности, които срещате и как ги преодолявате?

Една от основните трудности за пчеларите, които носят икономически загуби, са нерегламентираните пръскания, т.е. пръсканията с неразрешени препарати. Има и трудности при реализацията на стоковия мед, чиято изкупна  цена  през 2019 г. е твърде ниска. Разчитам на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новия програмен период  и Националната програма пчеларство 2020-2023 г. Тя вече е обнародвана в държавен вестник и към момента се изчаква заповед на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие“ за началната дата за прием на заявления за подпомагане. Бюджетът ще е увеличен, ще е налице и промяна в нормативната уредба, касаеща защита на пчелните семейства, завишен контрол и санкции на закононарушителите. Това ще е гарант за сектора да се развива с постоянни темпове, защото стопанското значение на отрасъла е голямо. От друга страна, мисията на пчелите е да опрашват, да поддържат биоразнообразието, за да ни има нас, да има плодове и зеленчуци. Затова мисля, че ние, хората, сме длъжни да се грижим за тях.

Успяхте ли да запалите още хора около Вас да се занимават с пчеларство?

За голямо съжаление, не. Въпреки желанието ми да предам наученото на някой друг, засега не съм успял в тази посока. Много от хората, които имат интерес, си представят, че пчеларството е лесна работа. Редиш някакви си рамки, подхранваш и вадиш мед. Далеч не е така и ако не влагаш усилия, умения и своевременен труд  в него, нищо няма да се постигне.  За да имаш резултати, трябват търпение. Като че ли искаме всичко да стане от днес за утре. Пчеларството изисква придобиване на теоретична подготовка чрез литература, семинари,  видеоуроци, допитване и споделяне на опита на стари пчелари. Много бих се радвал, ако скоро в професионалния ми живот се появи поне един млад човек, който да разбира това и да е готов да се заеме сериозно като мен и да го приеме така – като голяма своя страст, макар понякога да ни излиза душата от усилие. Струва си! Вярвайте.